Presentasjon av gruppene 

Foreldre og barn

Dette partiet er for aldersgruppen 1-3 år, og er blandet gutter og jenter.

Barna har med seg en eller to foresatte, og det er hovedsaklig barna som styrer treningen. Her er det ingen som "må" noe de ikke føler for.

Treningene starter med litt sang, før barna får leke og benytte ulike apparater. De får da prøve seg på forskjellige elementer som matte, kasse, ringer, trampett og ulike balanseøvelser. Ulike leker og uhøytidelige "stafetter", og vi leker med baller, ringer og tau.

Vi går også gjennom noen grunnleggende turnøvelser, som forlengs rulle (stupe kråke), og hvis noen vil så pr øver vi å slå hjul. På kassa er det om å gjøre å komme opp, og noen synes det er spennende å snurre rundt i ringene.

 

Gymlek 4-6 år

Dette partiet er for aldersgruppen 4-6 år, og er blandet gutter og jenter.

Her er barnet uten foresatte. De foresatte sitter enten på benken og ser på, eller helst ute i garderoben.


På dette partiet er det fortsatt mye lek, både i oppvarmingen og i løpet av treningen, men det er lagt opp til litt mer turning enn hos de aller minste.
Her lærer de å turne litt på matte, de hopper kasse og bruker trampetten "feil" vei.

 

Jenter/gutter 7-9 år

Jenter og gutter deles på hvert sitt parti.
På dette partiet benytter vi oss av et konsept som heter Idrettens Grunnstige, som er en slags læringskurve for barn, og også et godt hjelpemiddel for trenerne.


Her går vi i gang med å lære barna litt mer avanserte øvelser, som araber, flikkflakk, stift osv på matta, de hopper kasse og begynner å øve på overslag, og de får hoppe trampett på ordentlig , med diverse hopp opp til salto.


Vi er også innom litt RG, i form av ball, tau og ringer, og har en del balanse- og styrkeøvelser. Det er også fra denne aldersgruppen det blir rekruttert til apparatpartiet/konkurranseturn.

  

Jenter / gutter 10-12 år

Jenter og gutter deles på hvert sitt parti.

Denne aldersgruppen benytter seg av Idrettens Grunnstige og SALTO, som er et konsept for litt eldre barn.
Her er det litt mer seriøst, vi går videre på det de har begynt å lære på 7-9års-partiet, setter ting litt mer sammen, og begynner å øve inn saltoer på matta, og saltoer med skru på trampetten. I tillegg er vi innom litt RG, og vi har en del balanse- og styrkeøvelser.

 

Mix

Dette partiet er for aldersgruppen 13-18 år, men om noen er over 18 og vil gå på turn, så er de velkomne. Dette partiet trener i idrettshallen, og holder hovedsaklig på med trampett og tumbling. Dette partiet er rettet en del mot troppsturn, og de øvelsene man driver med der.