evykruse 2021-04-14 21:07:18

Dokumenter årlig møte 2020

Her finner du innkalling til årlig møte som denne gang blir et skriftlig møte, sportsplan i et revidert utkast(skal behandles på hovedforeningens årsmøte), og årsmøtedokumentet fra turnstyret.