Nyheter

Ikke bare ble hun i forbindelse med klubbens årsmøte tildelt STIF sitt Gylt-merke for sin innsats. Vestfold og Telemark Turnkrets deler ut innsatspokal, og for 2020 vel fortjent, mottok Merete denne prisen(se bilde under/klikk på overskriften)). Merete er også sportslig leder i STIF turn, og sitter i turngruppa sitt styre. Vi gratulerer! 

04.06.2021
- evykruse

Vi skal ha turnskole for barn i alderen 7-12 år tre dager i høstferien(uke 41).

13.09.2021
- evykruse

Vi planlegger oppstart, og en oversikt over parti og treningstider finner du under treningspartier fra 5. august. NB! Alle (både nye utøvere og de som har deltatt fra før må da melde seg på aktuelt parti). 

Turngruppa v/styret

09.06.2021
- evykruse

For at vi skal kunne ha best mulig tilbud til barn, unge og voksne i turn, er det viktig at alle bidrar til å styrke vårt økonomiske fundament. Hver termin bør hver utøver eller foresatte stille på dugnad for klubben en gang. Vanligvis har vi dugnadssalg av produkter, loddsalg, eller arrangementer som krever at vi bidrar med å gjøre oppgaver.

25.08.2020
- evykruse

STIF Turn og Gymnastikk


evykruse 2020-08-07 15:44:07

TURNSKOLE AVLYST PGA BRANN

.