Aktiviteter

13.04.2021
Rugby 6-10 år

17:00 - 18:00

Bugården

13.04.2021
Rugby 15 år og eldre

18:00 - 19:00

Bugården

13.04.2021
Rugby 11-14 år

18:00 - 19:00

Bugården

Meny

Velkommen til STIF Rugby/Welcome to STIF Rugby!

Velkommen!

Rugby spilles over hele verden av menn og kvinner, gutter og jenter, fra 6 års alder. Spillerne liker rugby på grunn av de unike karakterbyggende verdiene sporten representerer.

Sporten er bygget på prinsippene om vennskap, fair play, respekt og samarbeide. Alle spillere vet at disse prinsippene er mer betydningsfulle enn hvorvidt man taper eller vinner en kamp.

Fra langt tilbake innenfor rugby, har spillere lært seg det grunnleggende i fair-play, nyte det å delta, og ha respekt for trenere og dommere.

--

Welcome!

Rugby is played throughout the world by men and women, boys and girls, from 6 years and older. Players are attracted to rugby because of it´s unique character-building values.

Our sport is built upon the principles of camaraderie, fair play, respect and teamwork. Every player knows these principles are more important than winning or loosing. 

From the earliest steps in our sport, players are taught the basics of playing fair, enjoying the game and respecting the officials.

Les mer her/read more here: https://www.rugby.no/hva-er-rugby/