Sandefjord Turn og Idrettsforening


Verdier og holdninger i STIF

Vår visjon er STIF FOR ALLE - ALLE FOR STIF

Sandefjord Turn & Idrettsforenings verdier og normer for idrett følger Norges Idrettsforbunds formålsparagraf (§ 1-2) om at all idrettsaktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.Vi har som overordnet målsetting å beholde flest utøvere lengst mulig, gjennom:

S Samhold

T Tillit

I Idrettsglede

F Fellesskap

 

Samhold

Stikkord er her at vi tenker klubb som helhet, med de samme grunnleggende verdiene for hver enkelt idrett. Samspill mellom hjem og idrettslag er også nødvendig for et godt miljø i idrett for barn og unge.  Foresatte er en viktig del av STIF, og  oppfordres til å støtte utøverne, og ved konkurranser vise fornuftige holdninger og sunn kultur.

Tillit

Vi stoler på hverandre. Og er stolte av å høre til en organisasjon som har vært aktiv i byen vår i omtrent 120 år. Bygget på solide verdier, vi arbeider for gode holdninger både innenfor den enkelte idrett, og på tvers av organisasjonen. Ved positive holdninger i trening og spill, og gjensidig respekt for den enkeltes person. Vi ønsker å bringe gode verdier til hver enkelt, på tvers av kjønn, religion, handicap og alder. 

Idrettsglede

I STIF jobber vi med idrettsglede ved å legge forhold til rette for trivsel og mestring. Vi gjør dette ved å drive idrett med trygge betingelser. Vi ønsker at en utøver skal føle mestring gjennom god trening, og med målrettede og positive tilbakemeldinger. Oppmuntring, tålmodighet og samarbeid mellom utøvere og trenere skal bidra til å fremme en stolt idrettsprestasjon – om den er liten eller stor. Vi etterstreber gode mestringsopplevelser for hver og en. Enhver trener og leder har ansvar for at en utøver trygt kan utføre den idrett de ønsker. Stif for alle - alle for Stif!

Fellesskap

Gjennom idrettsarrangement, dugnadsinnsats, styrearbeid og tilrettelegging for idretten. Dette er faktorer som betyr mye for opplevelsen av fellesskapet. Ikke bare mellom utøvere, men i stor grad også for miljøet rundt. Det er frivillige som bærer klubben, og denne innsatsen betyr uendelig mye for fellesskapet og klubben. Alle de "usynlige" timene med frivillighet som gjøres av trenere, dugnadsgjengene og våre mange medhjelpere. Helt avgjørende for oss. Og jammen er det morro også! STIF ønsker å være en stolt og god representant for byen vår. Vi ønsker å vise at vi er en inkluderende, trygg, sunn og lærerik forening som er en god byggekloss i Sandefjord.