SISTE OM OPPSTART FOR BREDDEIDRETT 2021:

Da er vi klare til oppstart innendørs 20. januar. Turn starter opp fra mandag 25. januar. Det er fortsatt smittevernrestriksjoner(klikk på overskriften for mer informasjon).

2020-08-25
evykruse

Dette gjør vi for å følge myndighetenes råd om å få ned antall møtepunkt og derigjennom redusert mulighet for overføring av smitte.

Det viktigste i klubben er aktivitetene, og dette er vår høyeste prioritet. 

 Vaske hender (godt renhold, egne regler for renhold ved trening/arrangement).

 Vi minner om:

Hoster du? Host i armkroken.

 Er du syk? Hold deg hjemme - ta en test.

 Karantene: Er du syk eller har vært i nærkontakt med noen som er smittet og skal i karantene, er det viktig å merke seg at selv om du   tar en test i karantenetiden og denne er negativ, skal du fremdeles være i karantene i 10 dager. Mer om dette kan du lese om           her:  https://www.helsenorge.no/koronavirus 

 Smitte: Skulle det oppstå smitte som berører oss i STIF og vi er nærkontakter, vil vi bli kontaktet av kommunens   smittesporingsteam.   Skulle noen få et smittetilfelle i laget/gruppen, skal dette varsles til daglig leder i klubben: 94486087/dagligleder@stif.no

Takk for at dere alle stiller opp og bidrar så godt dere kan!

 

Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/    

Oversikt særforbund: https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/koronavettregler/