Coronasituasjonen - nye tiltak i klubben fra 4.11.20.

Ikke fysiske møter, spillemøter, foreldremøter eller gruppemøter framover. Fra onsdag 4. november vil STIF begrense alle fysiske møter i klubbregi.

2020-08-25
evykruse

Dette gjør vi for å følge myndighetenes råd om å få ned antall møtepunkt og derigjennom redusert mulighet for overføring av smitte.

Det viktigste i klubben er aktivitetene, og dette er vår høyeste prioritet. 

Vi har besluttet at sosiale møter, spillemøter, foreldremøter osv. inntil videre ikke skal arrangerer fysisk i STIF. Disse bør så langt det er mulig gjennomføres på Teams eller tilsvarende.  Dette gjelder inntil ny beskjed blir gitt.

Reglene er fremdeles slik i idretten at det gjelder grupper av max 20 personer - utenfor aktivitetene gjelder 1 meters regelen alltid. Det er veldig viktig at vi alle bidrar til å følge gjeldende smittevernregler. Frykten for at vi må stenge ned aktiviteten finnes fortsatt, vi må alle bidra så godt vi kan for å unngå å havne i den situasjonen.

Altså:

 Max 20 personer i gruppene (faste kohorter så langt som mulig).

 1 meters avstand gjelder alltid (unntak der det er gitt i trenings-/kamp situasjon).

 Vaske hender (godt renhold, egne regler for renhold ved trening/arrangement).

 Hoster du? Host i armkroken.

 Er du syk? Hold deg hjemme - ta en test.

 Karantene: Er du syk eller har vært i nærkontakt med noen som er smittet og skal i karantene, er det viktig å merke seg at selv om du   tar en test i karantenetiden og denne er negativ, skal du fremdeles være i karantene i 10 dager. Mer om dette kan du lese om           her:  https://www.helsenorge.no/koronavirus 

 Smitte: Skulle det oppstå smitte som berører oss i STIF og vi er nærkontakter, vil vi bli kontaktet av kommunens   smittesporingsteam.   Skulle noen få et smittetilfelle i laget/gruppen, skal dette varsles til daglig leder i klubben: 94486087/dagligleder@stif.no

Takk for at dere alle stiller opp og bidrar så godt dere kan!

 

Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/    

Oversikt særforbund: https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/koronavettregler/