HÅNDBALL I OPPSTART

Håndballen vil starte opp igjen med noe trening. Forbereder fra uke 19.

2020-05-06
evykruse