OPPDATERING FRA STYRET

Håndtering av trening i forbindelse med Corona-virus. Siste oppdatering fra styret 04.05.20

2020-05-06
evykruse

 

Styret har besluttet at idrettsgrenene i STIF kan gjenoppta organisert aktivitet på følgende vilkår: 

  • -Gjeldende regler om smittevern følges 

  • -Særforbundet og NIF sine regler følges 

  • -Dokument med konkret beskrivelse av aktivitet utarbeides av sportslig leder/sportslig utvalg: 

  • *Konkret aktivitet 

  • *Hvilke utøvere/grupper skal delta 

  • *Når og hvor de skal trene 

  • *Trenerens/eventuelle andre voksnes ansvar 

  • *Hvordan smittevernreglene skal følges 

  • *Hvordan brudd på smittevernreglene skal håndteres. 

 

Den enkelte trener kan ikke pålegges å delta. 

 

Dokumentet oversendes styret (hovedforeningen) for behandling. Vedtak fattes her i løpet av en uke. 

 

Det har vært stor aktivitet med kontakt og treningstips på sosiale medier, og det oppfordres til at dette opprettholdes. 

 

--- 

Gruppene har vært oppfordret til å tenke på rammebetingelser i forbindelse med den respektive aktivitet, med tanke på eventuell oppstart/gjennomføring av noe organisert aktivitet på et senere tidspunkt.  

 

Det er meldt tilbake at det for allidrett, basketball, håndball, orientering, turn og volleyball ikke blir gjenopptatt aktivitet foreløpig.  

 

Friidrett, konkurranseturn og håndball har innlevert treningsplan som fyller vilkårene, og forbereder forsiktig oppstart.  

 

Det er ikke automatikk i oppstart for alle samtidig.  Nærmere informasjon vil bli gitt innenfor den enkelte idrett og parti, her altså friidrettsgruppa. 

 

 

Sandefjord, 04.05.20 

Sandefjord Turn & Idrettsforening 

v/Styret