Fortsatt ingen aktivitet i STIF

STIF følger nøye med på situasjonen omkring Covid-19. Fortsatt avlysning av all fysisk aktivitet i regi av STIF. Klikk på overskriften og les mer:

2020-04-06
Morten Brændvang

Covid-19-forskriften: 

§ 13.Forbud mot enkelte kultur- og idrettsarrangementer mv. hvor personer fysisk møtes 

Følgende arrangementer er forbudt: 

a)kulturarrangementer hvor personer fysisk møtes 

b)idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs hvor personer fysisk møtes. 

 

NIF har bedt sine 55 særforbund om å utarbeide koronavettregler. Idrettspresident Kjøll presiserer: «Ikke driv idrettsaktivitet med mindre du er 100 prosent trygg på at idrettsaktiviteten er innenfor de gjeldene regler og råd.» 

 

STIF ønsker å bidra til å forebygge smitte og utbredelse av koronaviruset, og ønsker derfor at det ikke skal igangsettes organisert idrettsaktivitet inntil videre. Vi kan ikke være 100 % trygge på at det er mulig å gjennomføre trening etter gjeldende regler.  

  

 STIF kommer med ny informasjon når myndigheten kommer med konkrete endringer, antatt i begynnelsen av mai.  

 

Sandefjord, 13.04.20 

Vennlig hilsen 

Sandefjord Turn & Idrettsforening

Styret