Vi innstiller all aktivitet -

Koronaviruset - opphør av all aktivitet inntil videre - foreløpig ut april.

 

2020-03-10
evykruse

Sandefjord Turn & Idrettsforening ønsker å bidra til å forebygge smitte og utbredelse av koronaviruset, og vi håper på alle sin forståelse for dette.

Vårt bidrag i denne felles dugnaden betyr at all trening i regi av STIF vil innstilles. Vi vil følge utviklingen nøye, og være tilbake med aktiviteter når det ligger til rette for det. Det vil da bli sendt ut mail om dette. Tidshorisonten er det vanskelig å si noe om, men vi har fått beskjed om at det ikke tillates oppstart før etter april. Forbehold om endringer (Vi oppdaterer informasjon her fortløpende).

Det betyr at også større møter vil bli utsatt. Årsmøtet er satt opp til 25. mars, dette er utsatt inntil videre.

Vi anbefaler alle å følge med på informasjon fra Folkehelseinstituttet, og å følge de hygieneråd som er gitt: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-tilkoronasmitte-i-norge/ Folkehelseinstituttet: https://fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ Dersom du har ytterligere spørsmål har helsedirektoratet opprettet en informasjonstelefon om koronaviruset: Telefon: 815 55 015 Norges Idrettsforbund har også informasjon tilgjengelig: https://www.idrettsforbundet.no/