ÅRSMØTE

Årsmøtet avholdes 25. mai. Vi håper på et fysisk møte, alt. blir det digitalt dersom smittevernforhold tilsier det. Mer info kommer.

2020-02-24
evykruse