Thorbjørn Hansens Stiftelse tildeler STIF midler

Fantastisk start på dagen for oss i STIF, med tildeling av kr. 805.000,- til utstyr som gir enda bedre muligheter for aktivitetene i ulike idrettsgrener! Her er både turn, bordtennis, friidrett og basket tilgodesett.
Vi er også tildelt kr. 300.000,- som er øremerket ukrainske flyktninger inn i breddeidretten! Det tenkes særlig på barn og unge. Disse midlene forvaltes for ALLE breddeidrettslag slik at det gis muligheter i nærområdene hvor flyktningene blir boende i kommunen.
Vi er alle enige om at det å kunne delta i idrett og aktiviteter en kanskje kjenner fra før, eller har lyst til å være med på, kan være et lite men viktig bidrag i det å skape en god hverdag i Sandefjord kommune!
Vi er ydmyke og takknemlige for tildelingene.
 
På bildet fra venstre: Morten Brændvang (Styreleder Stif), Evy Kruse (daglig leder Stif), Øystein Hansen (styremedlem og daglig leder i stiftelsen), og Jørn-Magne Johannessen ((Styremedlem i stiftelsen).
2022-05-04
evykruse