MILJØFYRTÅRN!

Etter lengre tids arbeid er klubben blant de første idrettsklubbene i landet til å bli sertifisert som Miljøfyrtårn. Det betyr en kvalitetssikring og ekstra fokus på miljøbevissthet i STIF!

2022-02-08
evykruse