STIF Håndball Sportsplan & Årsberetning

Sandefjord Turn og Idrettsforenings verdier og normer for idrett følger Norges Idrettsforbunds formålsparagraf (§ 1-2) om at all idrettsaktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Vi ønsker at en utøver skal føle mestring gjennom god trening, og med målrettede og positive tilbakemeldinger. Oppmuntring, tålmodighet og samarbeid mellom utøvere og trenere skal bidra til å fremme en stolt idrettsprestasjon – om den er liten eller stor.

Sportsplan STIF Håndball 2020 - 2023

Den sportslige planen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for treneren og laglederen. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsettinger legger sportsplanen grunnlaget for Håndball for alle” i et trygt og utviklende miljø. Planen skal danne grunnlag for kontinuitet, bygge trygghet og kunnskap, forebygge konflikter og være et praktisk verktøy for ledere og trenere i klubben. Sportsplan vil være oppe til årlig evaluering, og eventuelle justeringer vil bli foreslått og vedtatt på STIF Hovedstyre sitt årsmøte. Spørsmål om innhold i planen kan rettes til Sportslig utvalg i STIF Håndball; sport.handball@stif.no

Aktuell sportplan akn laddes ned her: Sportsplan STIF Håndball 2020 - 2023

Tidligere årsberetning kan lastes ned her: