Rent Idrettslag

Som Rent Idrettslag har vi et særskilt ansvar for å spre gode holdninger og kunnskap om antidoping gjennom klare mål og handlinger. Vi skal sammen ta ansvar for idrettslagets holdningsskapende arbeid, lage og gjennomføre en målrettet handlingsplan og jobbe for et sunt og dopingfritt miljø.

For mer informasjon:

  • Hjemmesiden
  • Antidoping Norges Utøverguide (inkl. engelsk versjon)
  • Antidopingskolen på Youtube
  • Legemiddelsøk og medisinsk fritak

rentil_logo_blaa-rgb.png