Fairplay

Fair play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen! Det handler om en likeverdig kamp om seieren, og det handler om å gratulere vinneren!

For spillere
Som spiller har du et ansvar for at du oppfører deg i den rette fair play-ånden. Det er kanskje enkelt å si, men hva betyr det? Fair play betyr at du som spiller må:

 • å trene og spille kamper med godt humør
 • å behandle motstanderne med respekt
 • å hjelpe skadet spiller uansett lag
 • å takke motstanderen etter kampen
 • å ikke kjefte på andre spillere eller dommeren

For trenere og ledere
Som trener og leder har du ansvar for at spillet utøves i den rette fair play-ånden. Du skal sørge for at spillerne har god kjennskap til regler og retningslinjer, og at disse blir fulgt. Du kan invitere spillere og dommere til temamøter, der situasjoner tas opp til vurdering og bevisstgjøring.

Det er ditt ansvar som trener eller leder at spillerne forstår:

 • betydningen av dommerens situasjon og funksjon
 • at dommerne må ta hurtige valg – og dermed umulig kan være feilfrie
 • betydningen av å ikke overreagere på dommeravgjørelser
 • at det er dommerens avgjørelse som teller, og at det er bortkastet å pådra seg straff for kjeftbruk
 • betydningen av å følge regelverket – det tjener alle parter og dermed også spillet

For foresatte og foreldre
Foresatte, foreldre og besteforeldre er en viktig ressurs. Det er fint om også dere bidrar til trivsel og fair play i idrettsmiljøene!

Ta ansvaret, og tenk over følgende:

 • Din interesse og oppfølging betyr mye for barn og unge.
 • Likeverd, aksept og inkludering bør gjelde alle i idrettsmiljøet.
 • Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt.
 • Respekter trenerens bruk av spillere – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser. Dommerne gjør sitt beste.
 • Dommerne må ta mange og hurtige valg – og dommerne kan dermed umulig være feilfrie.
 • fair-play1.jpgRespekter dommernes valg – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser.
 • Ikke overreager på dommeravgjørelser.

For media
Media er en viktig del av idretten, både lokalt og nasjonalt.

Medias vinkling på aktuelle saker har betydning for idretten. Media spiller derfor en viktig rolle med tanke på utviklingen av idrett, hvilke temaer som tas opp og diskuteres, hvilke saker som prioriteres, etc.

Media bør tenke over sin rolle når det gjelder dette:

 • De er med på å påvirke idretten i positiv forstand ved å gi idretten oppmerksomhet
 • De bør bidra til mest mulig søkelys på spillet, kampen, det positive som skjer rundt idretten.
 • En for sterk personfokusering kan lett føre til en uønsket utvikling ved å skape et negativt stempel på enkeltgrupper.
 • Dommerne gjør sitt beste. De må foreta mange og hurtige valg, og dommerne er selvsagt ikke feilfrie.
 • Treneren gjør også sitt beste for klubben.
 • Treneren, spillerne og støtteapparatet har et felles ansvar for de resultater som oppnås.

Reglene er utarbeidet av Trine Merethe Paulsen, Norges Fotballforbund. (Fotball er endret til idrett, red.)