STIF HÅNDBALL

22251124_1491364800918990_709150572_o.jpg

Gutter/Jenter 6-18 år

STIF håndball tilhør Sandefjord Turn & Idrettsforening som drives på frivillighets-basis av håndballforeldrene for en bred og inkluderende idrettsopplevelse. STIF håndball jobber for gode holdninger, fair play og samhold i idretten.

Trening: Fra en gang per uke for de minste til 3 ganger per uke for de eldste spillere (se hjemmesiden) i Bugårdshallen och Jotunhallen (samt delvis i St. Berganhallen og Helgerødhallen).

Spillerutvikling: Talentutvikling utøves når spillere er 13 år og eldre. Sandefjord Håndball (SH) er samarbeidsklubb på herresiden og på damesiden har vi samarbeid med HG Gokstad som kommer til å utvikles i framtiden. Klubben tilbyr også dommeropplæring og opplæring til unge ledere innen idretten. 

22243646_1491364917585645_497762656_o.jpg

Kampaktivitet: De yngste lagene (<11år) har kamper en helg per måned uten konkurranse, eldre lag spiller i ulike serier med konkurranse (seriespill/tabell). Dessuten kan lagene selv velge å delta i andre cuper/serier. 

Felles arrangement: STIF Håndball har to fellescuper per sesong, FjordCup som STIF Håndball er medarrangør til og en cup (f.eks. Haslum Cup).

Dugnad: Inntektene fra Fjordcup, hvor STIF Håndball er medarrangør, samt inntektene fra kiosksalg ved kamper brukes for å holde treningsavgiften nede. Ingen ekstra salgsdugnader kreves fra klubbens side. Lagene kan imidlertid selv velge å ha egne dugnader for lagkassene.

Avgifter: En årlig avgift til STIF hovedforening dekker administrative kostnader. STIF håndball tar en treningsavgift for å dekke kostnader til halleie, dommer, serieavgifter og andre avgifter bl.a. til Norges håndballforbund (NHF). Begge avgifter er aldersavhengig med i gjennomsnitt kr 300 i årsavgift til STIF og kr 700 for de minste og kr 1 300 for de eldste i treningsavgift per termin. Dette inkluderer spillerforsikring ved trening og kampaktiviteter. Spillere 13 år og eldre må også betale lisens som er aldersbestemt til NHF for å spille kamper. 

Det går fint å bare delta i treninger noen ganger eller å være med på de populære håndballskolene våre i høst og vinterferie, innen du bestemmer deg!

22278935_1491364987585638_2119909719_o.jpg

For mer info – ta kontakt: post.handball@stif.no