Velkommen til kamp i Jotunhallen och Bugårdshallen

Vi ønsker å gi litt informasjon til alle spillere, trenere, støtteapparat og publikum hos oss.
  • Vanlige Covid19 rutiner tillempes, tex. er du ikke frisk får du ikke besøke oss.
  • Hold minst en meters avstand til alle som befinner seg i lokalet, også egne familiemedlemmer. Bruk markerte plasser.
  • Alle som IKKE står oppført i TA, må registrere seg. Bruk QR kode på døra.
  • Følg anvisninger  fra vakter ved inngangen hvilken trappa og tribunedel ni skal bruke. 
  • Garderober er stengte så lagene må komme ferdig skiftet.
  • Hallen tømmes for publikum mellom kampene, lagene/publikum slippes inn i hallen når lagene/publikum fra kampen før er ute ur hallen.
  • Vi ønsker også at ni venter på spillere utenfor hallen etter kamp.
  • Toaletter kan brukes.
  • Kiosk er åpen (dokk med begrenset utbud).
  • Betaling kun med VIPPS (eller kort «tæpping»)

Vi ønsker at ingen glemmer bort å heia og har moro med håndball!

Velkommen!

 

Veileder til dugnadsvakter hjemmekamper STIF Håndball