STIF Håndball trener og har hjemmekamper i Jotunhallen og Bugårdshallen

Jotunhallen Bugårdshallen
Jotunhallen%20smal.jpg Bug%E5rdshallen%20small_1.jpg
Vis veibeskrivelse til hallen
Kiosk: STIF Håndball driver kiosk i begge haller og har kjøpt inn utstyr som også deles med andre STIF grupper. Kioskvirksomheten er en viktig inntekt for klubben og bidrar til å holde treningsavgifter nede. Det finns også to betalterminaler som kan lånes gratis av håndballagene eller lånes til en mindre avgift av andre STIF grupper.

STIF Håndball er med og støtter konseptet Smart Idrettsmat hvor målet er at utvalget i kiosken får et større og mer variert tilbud og samtidig bidra til at både voksne og barn gjør gode valg når sulten melder seg. 

Banedagbok for begge anlegg: